Aillio’s adfærdskodeks

 

En kultur af etisk integritet

Mere end noget værdsætter Aillio åben og ærlig kommunikation med alle vi interagerer med, herunder potentielle kunder og slutbrugere, distributører og forhandlere, fabrikker og leverandører og måske vigtigst af alt indbyrdes. Integritet skal altid komme først.

Vores medarbejdere

I Aillio er der lige muligheder for alle, uanset race, køn, alder eller seksuel orientering.

Handlinger taler højere end ord, og vi demonstrerer vores engagement gennem mangfoldighed af vores arbejdsstyrke, som inkluderer medarbejdere fra Danmark, Taiwan, USA, Thailand, Chile, Italien, Belize og Malaysia.

Vi fremmer et inkluderende kontormiljø, hvor alle medarbejdere opfordres til at tale frit og uden frygt og vi stræber efter at skabe komfortable arbejdsrum med  masser af muligheder for at dele ideer af enhver art.

Som sådan tolererer vi ikke nogen form for chikane. Alle skal respekteres – selv når der opstår uenighed.

Vores medarbejdere er vores største aktiv, og de fortjener at føle sig værdsat som sådan. Lønninger er retfærdige og alle medarbejdere er automatisk tilmeldt vores overskudsdelingssystem, hvor deres indsats vil blive belønnet.

Vi respekterer en sund balance mellem arbejde og privatliv. Vi beder eller forventer ikke at vores medarbejdere skal arbejde ud over det aftalte – hvis vi finder ud af at medarbejderne har brug for at arbejde over ansætter vi nye medarbejdere for at lette deres byrde. Vi opfordrer hinanden til at tage fri fra arbejde med betalte feriedage.

Da medarbejdernes sundhed er altafgørende for os giver Aillio et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Dette betyder komfortable stole, pæne og rummelige omgivelser og mange vinduer, hvorigennem solen kan skinne.

Vores kunder

Aillio er transparent i forhold til vores kunder. Vi vil aldrig vildlede dem i vores marketingindsats men i stedet tror vi på at et omdømme bygget på gensidig tillid er den eneste vej fremad.

Vi respekterer og opfylder alle vores forpligtelser og sætter en ære i vores kundeservice ved at opfylde alle gyldige garantikrav og levere fremragende, rettidig eftersalgsservice, der går ud over vores kunders forventninger. I tvivlstilfælde står vi på kundens side.

Vores forhold til distributører skal være lige så transparent og også bygge på tillid. Vi gør vores bedste for at udføre due diligence, når vi godkender nye forretningsforbindelser ved først at undersøge virksomheder for at sikre at deres værdier stemmer overens med vores egne. Vi bede dem om at læse og underskrive vores retningslinjer for distributører inden vi indleder et arbejdsforhold.

Vi gør vores bedste for at sikre at slutbrugere, der har købt vores produkter fra en distributør eller forhandler bliver taget hånd om, selvom det betyder at vi skal yde yderligere support med egne ressourcer.

Vores leverandører

Da vores virksomhed fokuserer på kvalitet snarere end på omkostningsbesparelser, skal vi vælge vores leverandører omhyggeligt og være passende forsigtige for at sikre at de også har sikre og sunde arbejdsmiljøer til deres medarbejdere og er i overensstemmelse med RoHS.

Vi stræber efter at sætte klare forventninger til, hvordan vores forhold skal fungerer fremadrettet, og at opfylde alle vores forpligtelser over for leverandører ved at indfri kontrakter og betale vores regninger til tiden.

Lov

Aillio forsøger altid at overholde al international, national og lokal lovgivning, der påvirker vores aktiviteter. Vi støtter ikke børnearbejde. Vi tolererer ikke bestikkelse. Vi yder ikke nogen økonomiske bidrag eller yder støtte til noget politisk parti. Vi vil altid opfylde vores skatteforpligtelser.